Procese verbale ale întâlnirilor comisiei nr.4 - Relații cu societatea civilă, cooperare și program de finanțare nerambursabilă

Dată publicare: 21.02.2022

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro