Concurs de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ce se va desfăşura în perioada 30 august 2017 - 14 martie 2018 (dată publicare: 30 august 2017)

Tabelul cu rezultatele finale obţinute de candidaţi la concursul de promovare în funcţia de judecător la ÎCCJ (dată publicare: 14.03.2018) Tabel cu rezultatele finale la proba scrisă (dată publicare: 13.03.2018) Anunţ privind nedepunerea contestaţiilor la punctaj (dată publicare: 13.03.2018) Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi la proba scrisă pentru verificarea cunoştinţelor practice (dată publicare: 09.03.2018) Proces-verbal de soluţionare a contestaţiilor la barem pentru Secţia penală (dată publicare: 08.03.2018) Proces-verbal de soluţionare a contestaţiilor la barem pentru Secţia de contencios administrativ şi fiscal (dată publicare: 08.03.2018) Model contestaţie la barem Anunţ privind depunerea contestaţiilor la barem (dată publicare: 04.03.2018 12:00) Bareme Subiecte şi răspunsuri Programul de desfăşurare a probei scrise (dată publicare: 01.03.2018) Repartizarea candidaţilor pentru susţinerea probei scrise (dată publicare: 01.03.2018) Tabel cu candidaţii admişi după primele două probe de concurs (dată publicare: 01.03.2018) Tabel cu punctajul obţinut la interviu de candidaţii înscrişi pentru Secţia penală (dată publicare: 28.02.2018) Tabel cu punctajul obţinut la interviu de candidaţii înscrişi pentru Secţia de contencios administrativ şi fiscal Tabel privind repartizarea candidatilor pentru susţinerea interviului la SCAF Tabel privind repartizarea candidatilor pentru susţinerea interviului la Secţia Penală Tabel cu rezultatele finale obţinute la proba constând în evaluarea lucrarilor candidatilor - SCAF Rapoartele comisiilor de soluţionare a contestaţiilor împotriva evaluării la Secţia de contencios administrativ şi fiscal Tabel cu rezultatele finale obţinute la proba constând în evaluarea lucrărilor candidaţilor la Secţia Penală Rapoartele comisiilor de soluţionare a contestaţiilor împotriva evaluării la Secţia penală Tabelul cu punctajul obţinut la proba constând în evaluarea lucrărilor candidaţilor - Secţia penală Rapoartele comisiilor de evaluare - Secţia penală Tabel cu punctajul obţinut la proba constând în evaluarea lucrărilor candidaţilor SCAF Rapoartele comisiilor de evaluare - SCAF Anunţ privind susţinerea interviului de către candidaţi la concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Anunţ privind posibilitatea transmiterii de sesizări sau observaţii la lucrările candidaţilor supuse dezbaterii publice Anunţ privind posibilitatea transmiterii de acte de natura celor prevăzute de art. 52 alin. 1 din Legea nr. 303/2004, întocmite de candidaţi Cererile de înscriere ale candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs Lista finală a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs Anunţ privind concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Posturile pentru promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Tematica şi bibliografia pentru Secţia de contencios administrativ şi fiscal Tematica şi bibliografia - Secţia penală Calendarul estimativ al concursului Cerere de înscriere Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012, modificată şi completată
Dată publicare: 30.08.2017

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro