Proiecte PICCJ 2016
 Contact  Harta site English     


Cauta:

Accesari:
   121.780.102   
Cititori:
   7.351.293   
Reforma justitiei > Protocoale de colaborare
Lista protocoalelor de colaborare încheiate de Consiliul Superior al Magistraturii cu alte instituţii la nivel intern şi internaţional, în anul 2016

Denumire protocol

Părţi

Dată

încheiere

Valabilitate

Obiect

Protocol de colaborare încheiat între Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public și Înalta Curte de Casație și Justiție pentru înființarea Consiliului de management strategic (COMS)[Descarcă]

Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public și Înalta Curte de Casație și Justiție

 

 

Stabilește cadrul institutional al planificării strategice și monitorizării utilizării resurselor sistemului judiciar 

Protocol de colaborare în domeniul justiţiei între Administraţia Instanţelor din Norvegia şi Consiliul Superior al Magistraturii [Descarcă]

Administraţia Instanţelor din Norvegia şi Consiliul Superior al Magistraturii

06 aprilie 2016

 

Continuarea bunei cooperări şi schimburile stabilite în cadrul proiectelor de parteneriat şi activităţilor bilaterale dezvoltate în cadrul Granturilor Norvegiene

 

Act aditional la Protocolul privind colaborarea dintre  Consiliul Superior al Magistraturii si  Uniunea Nationala a Barourilor din Romania din 19 mai 2011, incheiat la 16 iunie 2016 [Descarcă]

 

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania  şi Consiliul Superior al Magistraturii

 

16 iunie 2016

 

 

Completarea Protocolului privind  colaborarea dintre  Consiliul Superior al Magistraturii si  Uniunea Nationala a Barourilor din Romania incheiat la data de 19 mai 2011

Lista protocoalelor de colaborare încheiate de Consiliul Superior al Magistraturii cu alte instituţii la nivel intern şi internaţional, în anul 2015

Denumire protocol

Părţi

Dată

încheiere

Valabilitate

Obiect

Protocol privind colaborarea dintre Consiliul Superior al Magistraturii şi
Consiliul de Mediere [Descarcă]

Consiliul Superior al Magistraturii şi Consiliul de Mediere

05 octombrie 2015

 

-cooperarea în vederea informării publicului cu privire la rolul şi statutul
mediatorilor, avantajelor folosirii procedurii medierii, degrevării
organelor judiciare de cauzele ce pot fi soluţionate pe calea medierii,
creşterii încrederii cetăţenilor în actul de justiţie, în independenţa,
imparţialitatea şi profesionalismul magistraţilor, precum şi dezvoltării
unor strategii eficiente de comunicare.
-continuarea colaborării în vederea îmbunătăţirii cadrului legal care
reglementează activitatea de mediere, în limita competenţelor legale.

Protocol de colaborare între Federaţia organizaţiilor neguvernamentale pentru copil, CSM, MJ, Ministerul Public, Ministerul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, MAI-IGPR, MAI-ANITP

[Descarcă]

Consiliul Superior al Magistraturii şi Federaţia organizaţiilor neguvernamentale pentru copil, MJ, Ministerul Public, Ministerul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, MAI-IGPR, MAI-ANITP

 

04 septembrie 2015

 


-Părţile cooperează în vederea îmbunătăţirii cadrului legislative, precum şi a practicilor instituţionale şi profesionale, din România, în sensul unei justiţii adaptate nevoilor minorilor victime, martori sau autori ai unor infracţiuni. Această cooperare are loc în cadrul proiectului ,,AUDIS: pentru o mai bună audiere a minorilor în România"

-Părţile facilitează schimbul de experienţe şi încurajează munca în echipă pluridisciplinară între magistraţi, procurori, poliţişti, asistenţi sociali, psihologi şi medici, conform prezentării proiectului: ,,AUDIS: pentru o mai bună audiere a minorilor în România"din anexa prezentului protocol.

 

Protocol de colaborare pentru traducerea documentului CEPEJ intitulat ,,Report on "European judicial systems - Edition 2014 (2012 data): efficiency and quality of justice"

         [Descarcă]

Consiliul Superior al Magistraturii

 şi   Înalta Curte de Casație și Justiție, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Uniunea Națională a Barourilor din România, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România09 ianuarie 2015

- Părţile se vor asocia pentru traducerea prin intermediul unui traducător autorizat (sau a unei societăţi comerciale cu obiect de activitate în domeniu) a documentului elaborat de CEPEJ şi intitulat ..Report on "European judicial systems - Edition 2014 (2012 data): efficiency and quality of justice";
- In vederea traducerii documentului se va încheia un contract de prestări servicii, demersurile pentru selectarea prestatorului, redactarea contractului şi semnarea contractului urmând să fie făcute de către Consiliul Superior al Magistraturii, cu consultarea tuturor părţilor implicate;

- Plata facturii rezultate ca urmare a traducerii acestui document se va împărţi în mod egal între părţile semnatare, detaliile concrete privind recepţia lucrării şi realizarea efectivă a plăţii urmând să fie stipulate prin contract.

Protocol  privind campania de conştientizare a opiniei publice cu privire la fenomenul corupţiei, implicaţiile acestuia şi promovarea programelor de combatere a corupţiei, conform proiectului "Speak Up II- Engaging Citizen in fighting corruption in Southen Europe" (Implicarea cetăţenilor în lupta împotriva corupţiei în Sud Estul Europei)

[Descarcă]

Consiliul Superior al Magistraturii

 şi Asociaţia Română pentru Transparenţă | Transparency International România (TI-RO)


02 septembrie 2015

  

 

 


Obiectul prezentului protocol îl constituie campania de conştientizare a opiniei publice cu privire la fenomenul corupţiei, implicaţiile acestuia şi promovarea programelor de combatere a corupţiei, conform proiectului "Speak Up II- Engaging Citizen in fighting corruption in Southen Europe" (Implicarea cetăţenilor în lupta împotriva corupţiei în Sud Estul Europei), prioritate a DG Home Affairs în România, Bulgaria, Italia, Portugalia, Slovacia si Cipru.

Lista protocoalelor de colaborare încheiate de Consiliul Superior al Magistraturii cu alte instituţii la nivel intern şi internaţional, în anul 2014

Denumire protocol

Părţi

Dată

încheiere

Valabilitate

Obiect

Protocol privind colaborarea între Consiliul Superior al Magistraturii şi Ministerul Afacerilor Externe în vederea promovării jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
[Descarcă]

Consiliul Superior al Magistraturii

 şi Ministerul Afacerilor Externe

27 martie 2014


- părţile îşi acordă sprijin reciproc în vederea respectării jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
- prevederile prezentului protocol competenţelor Părţilor stabilite prin acte normative
- informaţiile transmise în baza prezentului protocol şi care nu sunt publice, nu pot fi facute publice fără acordul prealabil al Părţii care le-a comunicat


CARTA REŢELEI BALCANICE ŞI EUROMEDITERANEENE A CONSILIILOR JUDICIARE


[Descarcă]

Consilii judiciare

13 mai 2014


-îmbunătăţirea cooperării între părţile semnatare în vederea consolidării independenţei şi imparţialităţii sistemului judiciar

-consolidarea statutului judecatorilor si al procurorilor

-cresterea increderii in sistemele judiciare

-consolidarea capacităţii instituţionale a consiliilor judiciare din regiune

Lista protocoalelor de colaborare încheiate de Consiliul Superior al Magistraturii cu alte instituţii la nivel intern şi internaţional, în anul 2013

Denumire protocol

Părţi

Dată

încheiere

Valabilitate

Obiect

Declaraţia comună a Consiliului Superior al Magistarturii din România şi a Consiliului Judiciar Suprem din Republica Bulgaria

Declaraţia (Ro)

Declaraţia (EN)

Consiliul Superior  al  Magistraturii  şi Consiliului Judiciar Suprem din Republica Bulgaria

11 aprilie 2013

sprijinul reciproc pentru îndeplinirea obiectivelor

asumate în cadrul Mecanismului de Cooperare şi

Verificare

Protocol de colaborare privind educaţia juridică în unităţile de învăţământ preuniversitar

[Descarcă]

Ministerul Educaţiei Naţionale

Ministerul Justiţiei

Consiliul Superior al Magistarturii

Ministerul Public

31 octombrie 2013

promovarea educaţiei juridice în şcoli şi licee prin facilitarea accesului elevilor la cunoştinţe elementare de drept: în special drepturile omului, unele aspecte ale procesului legislativ, probleme generale privind organizarea şi funcţionarea sistemului judiciar şi a procedurilor judiciare

Lista protocoalelor de colaborare încheiate de Consiliul Superior al Magistraturii cu alte instituţii la nivel intern şi internaţional, în anul 2012

Denumire protocol

Părţi

Dată

încheiere

Valabilitate

Obiect

Protocol privind colaborarea dintre CSM şi Ministerul Administraţiei şi Internelor

[descarcă]

Consiliul Superior  al  Magistraturii  şi Ministerul Administraţiei şi Internelor

20 martie 2012

-        domenii de interes comun

Protocol privind colaborarea dintre CSM şi Asociaţia Europeană a  Studenţilor la Drept –ELSA Bucureşti

[descarcă]

Consiliul Superior  al  Magistraturii  şi ELSA Bucureşti

24 octombrie 2012

-    educaţia juridică a studenţilor la drept prin organizarea unor stagii de practică de două sau trei ori pe parcursul unui an universitar

Protocol de colaborare încheiat între Consiliul Superior al Magistraturii şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

[descarcă]

Consiliul Superior al Magistraturii şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

22 noiembrie 2012

Prin Hotărârea nr. 190/2013 Plenul CSM a constatat nulitatea acestui protocol.

5 ani

-    găsirea unor soluţii comune pentru îmbunătăţirea dispoziţiilor legale care vizează domeniile de interes comun

Lista protocoalelor de colaborare încheiate de Consiliul Superior al Magistraturii cu alte instituţii la nivel intern şi internaţional, în anul 2011

Denumire protocol

Părţi

Dată

încheiere

Valabilitate

Obiect

Protocol privind colaborarea dintre CSM şi Agenţia Naţională de Integritate

 [descarcă]

Consiliul Superior  al  Magistraturii  şi Agenţia Naţională de Integritate

21 decembrie 2011

până la 31 decembrie 2012

-        informare reciprocă asupra aspectelor care interferează cu domeniul de activitate

-        îmbunătăţirea dispoziţiilor legale care privesc domeniile de interes comun

Protocol privind colaborarea dintre CSM şi Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi

[descarcă]

Consiliul Superior  al  Magistraturii  şi Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi

21 decembrie 2011

5 ani

-        promovarea unui învâţâmănt juridic superior de calitate

-        îmbunătăţirea dispoziţiilor legale care privesc domeniile de interes comun

Protocol privind colaborarea dintre CSM, MJ, ÎCCJ şi PÎCCJ

[descarcă] 

Consiliul Superior  al  Magistraturii, Ministerul Justiţiei, ÎCCJ, PÎCCJ

30 noiembrie 2011

nelimitat

-        accesare şi absorbţie a fondurilor europene şi a altor fonduri internaţionale

Protocol privind colaborarea dintre CSM şi Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu "din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu

 [descarcă] 

Consiliul Superior  al  Magistraturii  şi Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu "din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu

22 noiembrie 2011

5 ani

-        promovarea unui învâţâmănt juridic superior de calitate

-        îmbunătăţirea dispoziţiilor legale care privesc domeniile de interes comun

Protocol privind colaborarea dintre CSM şi Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii din Craiova

[descarcă]

Consiliul Superior  al  Magistraturii  şi Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii din Craiova

18 noiembrie 2011

5 ani

-        promovarea unui învâţâmănt juridic superior de calitate

-        îmbunătăţirea dispoziţiilor legale care privesc domeniile de interes comun

Protocol privind colaborarea dintre CSM şi Consiliul Naţional al Audiovizualului

[descarcă]

Consiliul Superior  al  Magistraturii  şi Consiliul Naţional al Audiovizualului

17 noiembrie 2011

5 ani

-        informare reciprocă asupra aspectelor care interferează cu domeniul de activitate

-        îmbunatăţirea cadrului legislativ privind domeniile de activitate specifice

Protocol privind colaborarea dintre CSM şi Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

[descarcă]

Consiliul Superior  al  Magistraturii  şi Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

14 noiembrie 2011

5 ani

-        promovarea unui învâţâmănt juridic superior de calitate

-        îmbunătăţirea dispoziţiilor legale care privesc domeniile de interes comun

Act adiţional la Protocolul de colaborare încheiat între Consiliul Superior al Magistarturii şi Asociaţia Europeană a Studenţilor la Drepr, ELSA - Bucureşti

[descarcă]

Consiliul Superior  al  Magistraturii  şi ELSA Bucureşti

27 octombrie 2011

2 ani

Prelungirea duratei protocolului de colaborare încheiat la 3 iunie 2006

Protocol de colaborare între CSM şi Consiliul Superior al Magistarturii din Italia

[descarcă]

Consiliul Superior  al  Magistraturii  şi Consiglio Superiore della Magistratura Italia

20 octombrie 2011

până la 31 decembrie 2012

-        identificarea criteriilor şi indicatorilor pentru monitorizarea şi evaluarea performanţelor judecătorilor, instanţelor şi sistemului ca întreg

-        identificare unelte pentru evaluarea calităţii proceselor juridice

Protocol privind colaborarea dintre CSM şi Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti

[descarcă]

Consiliul Superior  al  Magistraturii  şi Universitatea din Bucureşti, Facultatea de drept

26 septembrie 2011

5 ani

-        promovarea unui învâţâmănt juridic superior de calitate

-        îmbunătăţirea dispoziţiilor legale care privesc domeniile de interes comun

Protocol de Colaborare Pentru Implementarea Noilor Coduri

Ministerul Public, Ministerul Justiţiei, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Uniunea Naţională a Barourilor din România, Uniunea Naţională a Notarilor din România, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România şi CSM

14 iulie 2011


Protocolul reprezintă cadrul de coeziune al resurselor umane şi materiale din cele şapte instituţii în vederea realizării în comun a unor activităţi de formare profesională a  tuturor practicienilor dreptului.

Părţile protocolului au convenit întocmirea unui Plan de Acţiune ce va cuprinde etape, componente şi acţiuni de formare, care vor fi realizate pe măsură ce noile coduri vor intra în vigoare

Protocol inter-instituţional de colaborare dintre Consiliul Superior al Magistraturii şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România

[descarcă]

Consiliul Superior al Magistraturii şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România

1 iulie 2011


-îmbunătăţirea actului de justiţie

-sporirea încrederii cetăţenilor în sistemul de justiţie, sporirea credibilităţii celor două instituţii precum şi pentru identificarea unor soluţii de  îmbunătăţire a dispoziţiilor legale care privesc domeniile de interes comun

Act aditional la Protocolul privind colaborarea dintre Consiliul Superior al Magistraturii si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din România

[descarcă]

Consiliul Superior al Magistraturii şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România

30 iunie

2011

 

 

Protocol inter-instituţional de colaborare dintre Consiliul Superior al Magistraturii şi Consiliul de Mediere

[descarcă]

Consiliul Superior al Magistraturii şi Consiliul de Mediere

26 mai 2011

-sporirea încrederii cetăţenilor în actul de justiţie, în independenţa, imparţialitatea şi profesionismul magistraţilor

-informarea opiniei publice cu privire la rolul şi statutul mediatorilor, la avantajele procedurii medierii, în vederea îndeplinirii obiectivului comun al degrevării organelor judiciare de cauzele care pot fi soluţionate pe calea medierii.

Protocol de Colaborare încheiat între CSM şi UNBR

[descarcă]

Consiliul Superior al Magistraturii şi Uniunea Naţională a Barourilor din România

19 mai 2011

-îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie,

-creşterea încrederii opiniei publice în sistemul judiciar prin aplicarea unor metode şi mijloace la nivel sistematic,

-eficientizarea activităţii instanţelor de judecată şi parchetelor

-preocuparea pentru a uni eforturile CSM şi UNBR în vederea implementării noilor coduri prin pregătiri profesionale comune ale magistraţilor şi avocaţilor

Protocolului Trilateral de Colaborare încheiat între MAE, CSM şi IER

Ministerul Afacerilor Externe, Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutul European din România

6 aprilie 2011

-realizarea unei baze comune de date care să cuprindă traducerea şi revizia în limba română a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului

- elaborarea, publicarea şi distribuirea către magistraţi şi alte categorii de persoane interesate a unor culegeri, sinteze şi alte materiale documentare având conţinut de informare cu privire la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, precum şi organizarea de mese rotunde, dezbateri şi conferinţe pe aceeaşi problematică

Protocol privind colaborarea dintre CSM şi Instituţia  Avocatul Poporului

[descarcă]

Consiliul Superior al Magistraturii şi Avocatul Poporului

1 aprilie 2011

5 ani

-        creşterea încrederii cetăţenilor în actul de justiţie, în independenţa, imparţialitatea şi profesionismul magistraţilor

-        îmbunătăţirea cadrului legislativ privind activitatea autoriţăţii judecătoreşti

Lista protocoalelor de colaborare încheiate de Consiliul Superior al Magistraturii cu alte instituţii la nivel intern şi internaţional, în perioada 2005-2010

Denumire protocol

Părţi

Dată

încheiere

Valabilitate

Obiect

2010

Protocol de colaborare încheiat între Consiliul Superior al Magistraturii şi Asociaţia ORDES (suspendat 3 luni)

[descarcă]  

Consiliul Superior al Magistraturii şi Asociaţia ORDES

17 decembrie 2010

perioadă nedeterminată

- derularea proiectului "Tineri în interacţiune" şi cooperare în vederea: creşterii încrederii cetăţenilor în actul de justiţie, în independenţa, imparţialitatea şi profesionalismul magistraţilor, realizării unui studiu asupra percepţiei autorităţii legii în rândul a cel puţin 500 de adolescenţi despre justiţie, dobândirea de către adolescenţi a cunoştinţelor necesare din domeniul judiciar care pot contribui la dezvoltarea lor profesională, elaborarea şi utilizarea unor chestionare pentru determinarea aptitudinilor şi pentru selecţie, astfel încât tinerii să poată face faţă mai bine provocărilor în cadrul relaţiilor sociale şi personale, educarea civică a tinerilor în spiritul respectării legilor

Protocol de colaborare încheiat între Consiliul Superior al Magistraturii şi Consiliul Economic şi Social

[descarcă]  

CSM şi Consiliul Economic şi Social

3 noiembrie 2010

5 ani de la data semnării, cu posibilitatea prelungirii pe o perioadă de 1 an

- părţile convin să colaboreze în vederea: creşterii încrederii cetăţenilor în actul de justiţie, în independenţa, imparţialitatea şi profesionalismul magistraţilor, redefinirii rolului şi statutului asistenţilor judiciari, îmbunătăţirea dispoziţiilor de ordin procedural privind soluţionarea conflictelor de muncă şi asigurări sociale, unificarea practicii judiciare în litigiile de muncă şi asigurări sociale, înfiinţării de tribunale specializate pentru cauze privind conflictele de muncă şi asigurări sociale

Protocol de  colaborare încheiat  între Consiliul Superior  al  Magistraturii  şi Asociaţia Europeană Studenţilor la Drept, ELSA - Bucureşti

[descarcă]  

Consiliul Superior  al  Magistraturii  cu ELSA Bucureşti

3  octombrie  2010

un an de la data semnării, cu posibilitatea de prelungire prin acordul părţilor

- părţile urmăresc să contribuie la educaţia juridică  a studenţilor la drept prin organizarea unor stagii de practică în cadrul CSM, de 3 sau 3 ori pe an în cursul unui an universitar, în funcţie  de necesităţile studenţilor şi disponibilitatea CSM

Protocol de colaborare încheiat între Consiliul Superior al Magistraturii din România, Consiliul Superior al Magistraturii din Republica Moldova şi Consiliul Superior al Procurorilor din Republica Moldova

[descarcă]  

Consiliul Superior al Magistraturii din România, Consiliul Superior al Magistraturii din Republica Moldova şi Consiliul Superior al Procurorilor din Republica Moldova

30 iunie 2010, Bucureşti

perioadă nedeterminată, cu posibilitate de denunţare prin notificare scrisă cu termen prealabil de 6 luni, dar rămâne valabil de durata acţiunilor in derulare

- părţile prezentului Protocol vor promova colaborarea în următoarele direcţii: schimbul reciproc de informaţii în domeniul juridic; schimbul de informaţii şi de experienţă privind organizarea, competenţele şi activităţile Părţilor, prin organizarea vizitelor de studiu între membrii celor trei Consilii şi reprezentanţi ai aparatului tehnic; sprijin reciproc pentru formarea judecătorilor, procurorilor şi a personalului auxiliar din sistemul judiciar; transmiterea materialelor şi documentelor realizate de părţi privind activitatea acestora şi funcţionarea sistemului judiciar, care ar putea contribui la dezvoltarea celor trei instituţii, prin asimilarea celor mai bune practici, la nivel european; acordarea de expertiză tehnică pe domenii de interes comun pentru Părţi; colaborarea viitoare materializată în schimburi de experienţă între magistraţii din statele părţilor semnatare, care vor permite cunoaşterea directă a sistemelor de drept; cooperarea în alte probleme juridice şi judiciare de interes pentru Părţi.

Act aditional la Protocolul de colaborare între Consiliul Superior al Magistraturii din România, Consiliul Superior al Magistraturii din Republica Moldova şi Consiliul Superior al Procurorilor din Republica Moldova semnat la data de 30 iunie 2010

[descarcă]

Consiliul Superior al Magistraturii din România, Consiliul Superior al Magistraturii din Republica Moldova şi Consiliul Superior al Procurorilor din Republica Moldova

30 iunie 2010, Bucureşti

 

 

Protocol de  colaborare încheiat între  CSM  şi  IRDO în  cadrul unor  proiecte determinate  de  necesitatea  creşterii  gradului  de  pregătire al  judecătorilor şi  procurorilor

[descarcă]  

Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutul Român pentru Drepturile Omului

22 aprilie 2010

perioadă nedeterminată, până la încetarea prin acordul scris al părţilor

- părţile vor colabora pentru derularea unor activităţi publicistice în domeniul aplicării prevederilor Convenţiei Europene a Drepturilor Omului sau de interes pentru sistemul judiciar. Activităţile menţionate anterior vor consta, în principal, în elaborarea, publicarea şi distribuirea către judecători, procurori, auditori de justiţie şi către alte categorii de persoane, a unor culegeri, studii, sinteze şi a altor materiale având conţinut de informare în domeniul drepturilor omului. Într-o primă etapă, părţile vor colabora în vederea publicării şi distribuirii lucrării intitulate "Tratat de management juridic şi jurisdicţional", elaborate de domnul Vasile Pătulea.

Protocol de  colaborare încheiat  între Consiliul Superior  al  Magistraturii şi portalul juridic - Juridice .ro

[descarcă]  

Consiliul Superior  al  Magistraturii şi portalul juridic www.juridice.ro

24 martie 2010

perioadă nedeterminată

- reflectarea pe portalul juridic www.juridice.ro a activităţii CSM şi a modului de funcţionare a sistemului judiciar

2009

Convenţie de colaborare între Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutul Naţional de Statistică

 

[descarcă]

Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutul Naţional de Statistică

2009

perioadă nedeterminată

- reglementează conţinutul şi derularea acţiunilor de cooperare între Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutul Naţional de Statistică, în domeniul sistemului informaţional statistic, în scopul completării şi dezvoltării capacităţii de informare şi decizie, precum şi al întregirii fondului naţional de date statistice.

Protocol de  colaborare încheiat  între Consiliul Superior  al  Magistraturii  cu Academia  şi  Poliţia  A.I  Cuza Bucureşti

[descarcă]  

Consiliul Superior  al  Magistraturii  cu Academia  de  Poliţia  A.I.  Cuza Bucureşti

13 noiembrie 2009

până la stingerea oricăror drepturi şi obligaţii născute  din prevederile protocolului

- asigurarea colaborării în vederea organizării concursului de admitere în magistratură  din data de 15.11.2009

Protocol de  colaborare încheiat  între Consiliul Superior  al  Magistraturii,  Fundaţia Scheherazade, Ministerul Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Ministerul Administraţiei şi Internelor

[descarcă]  

Consiliul Superior  al  Magistraturii,  Fundaţia Scheherazade, Ministerul Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Ministerul Administraţiei şi Internelor

22 septembrie 2009

de la momentul semnării şi până la momentul elaborării raportului final al seriei de conferinţe regionale

- asigurarea colaborării în vederea organizării unei serii de 7 conferinţe regionale vizând punerea în aplicare a conceptului  de realizare a unei justiţii prietenoase pentru copii.

Protocol de colaborare încheiat între Consiliul Superior al Magistraturii şi Tribunalul Vrancea privind  dezvoltarea  proiectului JURINDEX

[descarcă]  

Consiliul Superior al Magistraturii şi Tribunalul Vrancea

11 februarie 2009

perioadă nedeterminată

- extinderea proiectului JURINDEX – index de jurisprudenţă naţională, în vederea publicării pe internet  a hotărârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti din România

2008

Protocol de colaborare încheiat între Consiliul Superior al Magistraturii şi Centrul de Documentare şi Informare Publică.

[descarcă]  

Consiliul Superior al Magistraturii şi Centrul de Documentare şi Informare Publică

10 noiembrie 2008

perioadă nedeterminată, cu posibilitatea de denunţare prin notificare scrisă şi termen prealabil de 15 zile

- realizarea unor programe comune care să aibă drept scop educaţia juridică a publicului; transmiterea către public a materialelor şi documentelor realizate de CSM; schimburi de experienţă între magistraţi şi colaboratori ai CDIP; cooperarea în alte domenii juridice de interes pentru ambele părţi.

Protocol    de    colaborare încheiat    între    Consiliul Superior    al     Magistraturii    şi    Societatea Română  de  Radiodifuziune

[descarcă]  

Consiliul Superior    al     Magistraturii    şi    Societatea Română  de  Radiodifuziune

23 octombrie 2008

perioadă nedeterminată, cu posibilitatea de denunţare prin notificare scrisă şi termen prealabil de 15 zile, dar rămâne valabil pe durata misiunilor aflate în derulare

- realizarea unor emisiuni care să aibă drept scop educaţia juridică a publicului; transmiterea către publicul ascultător a materialelor şi documentelor realizate de CSM; schimburi de experienţă între magistraţi şi jurnalişti prin organizarea de vizite ale purtătorilor de cuvânt la posturile de radio, în vederea dezvoltării de bune practici între părţi; cooperarea în alte domenii juridice de interes pentru ambele părţi.

Protocol de colaborare încheiat între Consiliul Superior al Magistraturii din România şi Consiliul Superior al Magistraturii din Italia

[descarcă]  

Consiliul Superior al Magistraturii din România şi Consiliul Superior al Magistraturii din Italia

22 septembrie 2008, Bucureşti

perioadă nedeterminată, cu posibilitatea denunţării în scris cu respectare unui termen de preaviz de 6 luni

- cooperare bilaterală în următoarele domenii: schimb de informaţii în domeniul juridic privind organizarea, competenţele şi activităţile părţilor, prin organizarea de vizite de studiu între membrii celor două Consilii şi reprezentanţii aparatului tehnic, transmiterea de materiale privind activitatea celor două Consilii, relevante pentru dezvoltarea celor două instituţii,  organizarea de schimburi de experienţă între magistraţii români şi italieni, care vor permite cunoaşterea şi îmbunătăţirea sistemelor de drept din cele două state, cooperarea în alte domenii de natură juridică şi judiciară, de interes pentru ambele părţi, organizarea de seminarii şi conferinţe ştiinţifice pe teme de interes comun. 

Protocol de colaborare încheiat între Consiliul Superior al Magistraturii şi     Institutul European    din    România   în   cadrul    unor proiecte    determinate    de    procesul de integrare a României în structurile UE, cu implicaţii asupra carierei şi  activităţii judecătorilor, procurorilor şi auditorilor de justiţie

[descarcă]  

Consiliul Superior al Magistraturii şi  Institutul European din  România  

17 iulie 2008

perioadă nedeterminată, cu posibilitatea de încetare prin acordul scris al părţilor

- colaborare în vederea derulării unor activităţi comune de cercetare a modului de aplicare în dreptul intern a prevederilor acquis-ului comunitar şi ale CEDO (elaborarea, publicarea şi distribuirea către magistraţi, auditori de justiţie şi alte categorii de persoane a unor culegeri, sinteze şi alte materiale având conţinut de informare asupra jurisprudenţei CJCE şi traducerea jurisprudenţei CEDO).

Protocol de colaborare încheiat  între Consiliul Superior al Magistraturii, Autoritatea Naţională pentru Protecţia    Drepturilor Copilului, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative privind justiţia pentru minori

[descarcă]  

Consiliul Superior al Magistraturii, Autoritatea Naţională pentru Protecţia    Drepturilor Copilului, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

23 iunie 2008

de la data semnării şi până la elaborarea propunerilor pentru îmbunătăţirea sistemului justiţiei pentru minori şi familie

- colaborare activă în domeniul protecţiei drepturilor copilului, prin derularea următoarelor activităţi: realizarea unui studiu privind punerea în aplicarea  regulilor speciale de procedură prevăzute în cap. XI din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi realizarea justiţiei pentru minori în România; organizarea şi desfăşurarea unei Conferinţe naţionale privind justiţia pentru minori în România.

Protocol de colaborare încheiat între Consiliul Superior al Magistraturii, Autoritatea Naţională    pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta   Curte de Casaţie şi  Justiţie, Ministerul  Internelor şi Reformei Administrative şi Fundaţia Scheherazade

[descarcă]  

Consiliul Superior al Magistraturii, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi  Justiţie, Ministerul  Internelor şi Reformei Administrative şi Fundaţia Scheherazade

18  iunie  2008

de la momentul semnării până la momentul întocmirii Raportului final al Conferinţei

- asigurarea colaborării în vederea depunerii unei aplicaţii în scopul obţinerii de fonduri pentru organizarea Conferinţei naţionale privind  justiţia  pentru   minori  în   România

2007

Acord de cooperare încheiat între Consiliul Superior al Magistraturii din România şi Consiliul Superior al Puterii judecătoreşti din Bulgaria

[descarcă]

Consiliul Superior al Magistraturii din România şi Consiliul Superior al Puterii Judecătoreşti din Bulgaria

17 mai 2007, Bucureşti

perioadă nedeterminată

- cooperare bilaterală în următoarele domenii: schimb de informaţii în domeniul juridic privind organizarea, jurisdicţia şi activităţile părţilor, prin organizarea de vizite de studiu între membrii celor două Consilii şi reprezentanţii aparatului tehnic, transmiterea de materiale privind activitatea celor două Consilii, relevante pentru dezvoltarea celor două instituţii,  recunoaşterea reciprocă a expertizelor tehnice din domeniile de interes comun, promovarea cooperării şi schimbului de experienţă dintre magistraţii români şi bulgari, pentru o mai bună cunoaştere şi colaborare reciprocă, precum şi promovarea colaborării în alte domenii ale dreptului sau de natură judiciară care prezintă interes pentru ambele părţi

Protocol de  colaborare încheiat între  Consiliul Superior al Magistraturii şi  Curtea  de  Apel Bucureşti

[descarcă]

Consiliul Superior al Magistraturii şi  Curtea  de  Apel Bucureşti

19 martie 2007

un an, cu posibilitatea prelungirii

- Curtea de apel  Bucureşti va pune la dispoziţia CSM o sală corespunzătoare pentru instalarea echipamentului de translaţie simultană achiziţionat în cadrul proiectului Phare RO 2004/016-772.01.04.02, lot 3, CSM având folosinţa exclusivă şi gratuită asupra sălii respective

2006

Protocol de colaborare încheiat între Consiliul Superior al Magistraturii din România şi Consiliul General al Puterii Judiciare din Spania

[descarcă]

Consiliul Superior al Magistraturii din România şi Consiliul General al Puterii Judiciare din Spania

9 octombrie 2006, Bucureşti

perioadă nedeterminată

- promovarea schimbului de experienţă în următoarele domenii: schimb reciproc de informaţii în domeniul juridic, schimb de informaţii privind organizarea, competenţele şi activităţile părţilor, sprijin reciproc pentru formarea judecătorilor, procurorilor şi personalului auxiliar, transmiterea de materiale privind activitatea celor două Consilii, relevante pentru dezvoltarea celor două instituţii, organizarea de schimburi de experienţă între magistraţii români şi spanioli, care vor permite cunoaşterea în mod direct a sistemelor de drept român şi spaniol, cooperarea în alte domenii de natură juridică şi judiciară, de interes pentru ambele părţi, organizarea de seminarii şi conferinţe ştiinţifice pe teme de interes comun

Protocol    de   colaborare   încheiat între    Ministerul Administraţiei şi Internelor, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Consiliul   Superior   al   Magistraturii   pentru operaţionalizarea   bazei    de    date    privind cazuistica din domeniul combaterii traficului de persoane şi a traficului de emigranţi

[descarcă]

Ministerul Administraţiei şi Internelor, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Consiliul   Superior   al   Magistraturii

13 septembrie 2006

perioadă nedeterminată

- părţile vor coopera în vederea operaţionalizării bazei de date privind cazuistica din domeniul combaterii traficului de persoane şi a traficului de imigranţi, organizată de MAI prin intermediul Centrului de resurse privind combaterea traficului de persoane din cadrul Direcţiei Generale de Combatere a Criminalităţii Organizate, în conformitate cu prevederile art.9 din Legea nr. 678/2001

Protocol de colaborare încheiat între Consiliul Superior al Magistraturii şi Ministerul Afacerilor Externe -  Agentul Guvernamental pentru CEDO

[descarcă]

Consiliul Superior al Magistraturii şi MAE - Agentul Guvernamental pentru CEDO

10 ianuarie 2006

neprecizat

- efectuarea unor activităţi de cercetare în comun asupra unor aspecte de drept intern din perspectiva jurisprudenţei CEDO, punerea în aplicare a hotărârilor CEDO cu privire la România, furnizarea de informaţii necesare pregătirii observaţiilor Guvernului asupra admisibilităţii şi temeiniciei plângerilor aflate pe rolul CEDO, informarea CSM cu privire la hotărârile pronunţate de CEDO împotriva României, organizarea de seminarii pentru magistraţi în domeniul drepturilor omului.

2005

Protocol de colaborare încheiat între Consiliul Superior al Magistraturii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor

[descarcă]

Consiliul Superior al Magistraturii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor

25 august 2005

perioadă nedeterminată

- asigurarea protecţiei judecătorilor şi procurorilor aleşi membri ai CSM

Protocol de colaborare încheiat între Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Afacerilor Externe  şi  Institutul  Naţional  al Magistraturii privind transmiterea informaţiilor    referitoare la jurisprudenţa comunitară şi recursul prealabil la Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene

[descarcă]

Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Afacerilor Externe  şi Institutul  Naţional  al Magistraturii

17 iunie 2005

neprecizat

- colaborare în vederea efectuării unor activităţi comune de cercetare asupra modului de aplicare în dreptul intern a prevederilor acquis-ului comunitar şi asupra rolului instanţelor române în aplicarea acestor prevederi, identificării prevederilor legislative care ar necesita adaptarea în vederea asigurării compatibilităţii cu prevederile legislaţiei comunitare, jurisprudenţa şi procedura CJCE (în prezent CJUE), transmiterea trimestrială către CSM şi INM a buletinului privind jurisprudenţa recentă a CJCE (în prezent CJUE), organizarea de seminarii pentru magistraţi pe teme legate de aplicarea dreptului comunitar (dr. UE).

Protocol încheiat între Consiliul Superior al Magistraturii şi Ministerul Justiţiei privind implementarea Proiectului de asistenţă PAL II finanţat de Banca Mondială

[descarcă]

Consiliul Superior al Magistraturii şi Ministerul Justiţiei

11 februarie 2005

neprecizat/până la finalizarea acţiunilor prevăzute în planul de acţiune pentru implementarea măsurilor şi acţiunilor aferente condiţionalităţilor prevăzute în PAL II

- creşterea responsabilităţii justiţiei şi elaborarea unui mecanism de evaluare  a performanţei judiciare; creşterea eficienţei instanţelor de judecată prin îmbunătăţirea structurii organizatorice a instanţelor de judecată şi a modului de administrare a acestora.


Agenda Presedintelui
09 martie 2017
Participare la prezentarea Raportului de activitate pe anul 2016 al Inspecției Judiciare
09 martie 2017
Întrevedere cu reprezentanţii Băncii Mondiale în contextul finalizării proiectului "Reforma sistemului judiciar"
07 martie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului privind activitatea desfăşurată de Ministerul Public în anul 2016
07 martie 2017
Participarea la prezentarea şi dezbaterea Raportului de activitate pentru anul 2016 al Curţii de Apel Bucureşti
02 martie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului de activitate pentru anul 2016 al Curţii de Apel Timişoara
Arhiva Agendei Presedintelui
Agenda Vicepresedintelui
03 martie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului de activitate pentru anul 2016 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiesti.
02 martie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului de activitate pentru anul 2016 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.
27 februarie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului de activitate pentru anul 2016 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timisoara.
24 februarie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului de activitate pentru anul 2016 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj
23 februarie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului de activitate pe anul 2016 la Directia Nationala Anticoruptie.
Arhiva Agendei Vicepresedintelui
Agenda Membrilor CSM
24 martie 2017
Vizită de lucru la Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-a Civilă (G.BALTAG)
23 martie 2017
Participare la festivitatea de deschidere a lucrărilor Congresului avocaților 2017, cu tema "Avocatul şi accesul la justiție". (G. BALTAG)
17 martie 2017
Participare la întâlnire cu colectivul de judecători din cadrul Judecătoriei Rm.Vâlcea (M. MATEESCU)
17 martie 2017
Participare, în calitate de speacker, la Conferinţa "Cheia către magistratură. Primul pas: admiterea" , Facultatea de Drept a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași. (G. Baltag)
16 martie 2017
Participare la întâlnire cu colectivul de judecători din cadrul Judecătoriei Drăgășani (M. MATEESCU).
15-18 martie 2017
Participare la întâlnirea echipei Proiectului 1 "Independenţa, responsabilitatea şi calitatea actului de justiţie", derulat în cadrul Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), Viena (A. CHIŞ; N. SOLOMON) 
13-14 martie 2017
Participare la Proiectul 2 - " Mijloace alternative de soluţionare a conflictelor, domeniul juridic" , derulat în cadrul RECJ(Ljubljana) (T. TOADER, E. OPRINA) 
09 martie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului privind activitatea desfăşurată de Curtea de Apel Alba Iulia în anul 2016 (A. CHIŞ)
09 martie 2017
Participare la prezentarea Raportului de activitate pe anul 2016 al Inspecției Judiciare (C. OLARU)
08 martie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului privind activitatea desfăşurată de Curtea de Apel Târgu Mureş în anul 2016 (A. CHIŞ)
08 martie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului privind activitatea desfăşurată de Curtea de Tg.Mureş, în cursul anului 2016. (N. ŢÎNŢ)
07 martie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului privind activitatea desfăşurată de Ministerul Public în anul 2016 (M. MATEESCU)
07 martie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului privind activitatea desfăşurată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în anul 2016 (N. SOLOMON)
07 martie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului privind activitatea desfăşurată la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (T. TOADER)
07 martie 2017
Participare la prezentarea Raportului privind activitatea desfășurată de Ministerul Public în anul 2016 (C. OLARU)
 
Arhiva Agendei Membrilor CSM
Fotografii recente
 
Şedinţa de constituire a Consiliului Superior al Magistraturii - 6 ianuarie 2017 (dată publicare: 09 ianuarie 2017)
Arhiva
Aparitii recente (ultimele zile)

                 © 2005 Consiliul Superior al Magistraturii. Toate drepturile rezervate.

eXTReMe Tracker